Copánky, dredy, pseuda, pseudodredy, silky, twisters, twistery, syntetické dready, úprava dredů, doplétání dreadů, pletení, prodej kanekalonu

Úprava dredů

Na opravu dredů je dobré přijít jednou za 2 až 6 měsíců podle pořeby. NEJDŘÍVE TŘI DNY PŘED OPRAVOU SI DREDY POŘÁDNĚ UMYJTE ať to, co má vylézt, vyleze a může být pečlivě zataženo zpět do dredu. Odrost u hlavy buď provlékáme a zaháčkujeme anebo je pouze zaháčkujeme. Opravujeme i to, co se na první pohled zdá neopravitelné! I dvacet centimetrů srostlé dredy jdou od sebe oddělit pokud to jejich struktura dovolí.

Cena oprav je odstupňována podle toho jak moc se budou opravovat:

  • 20 Kč/dred — dotažení u hlavy
  • 25 Kč/dred — dotažení u hlavy, zatažení trčících vlasů kolem dredu a na dredu, zatažení oček a ztenčenin několik cm od začátku dredu
  • 30 Kč/dred — dotažení u hlavy, zatažení trčících vlasů kolem dredu a na dredu, oček a ztenčenin po celé délce dredu
  • 35 Kč/dred — oprava dredů se špatným základem nebo po špatné opravě

Po správné opravě roste symetrický kulatý dred a netvoří se všelijaké patvary, dredy se neztenčují.